ВАЖНИ ДАТИ

01.06.2018 г.

Регистрация и изпращане на заявки за участие, придружени с пълен текст на абстракта и цялото научно съобщение (включително таблици и графики в word doc формат), адрес за кореспонденция, e-mail.

05.06.2018 г.

 

Потвърждаване от организационния комитет за приемането на научните съобщения.

14.09.2018 г.

Заплащане на такса.

05.10.2018 г.

Краен срок за плащане на такса.

 

 

 

Забележка:

От 15.09.2018 г. до 05.10.2018 г. таксите за участие се увеличават с 50%.
Информация за таксите тук