ВАЖНИ ДАТИ

31.06.2019 г.

Регистрация и изпращане на заявки за участие, придружени с пълен текст на абстракта, адрес за кореспонденция и e-mail.

15.07.2019 г.

 

Потвърждаване от организационния комитет за приемането на научните съобщения.

30.06.2019 г.

Срок за заплащане на ранна такса.

31.07.2019 г.

Изпращане на пълен текст на научното съобщение (включително таблици и графики в word doc формат).

30.09.2019 г.

Краен срок за плащане на късна такса.

 

 

 

Забележка:

От 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. таксите за участие се увеличават с 50%. След 30.09.2019 г. плащането на такси за правоучастие ще бъде преустановено!
Информация за таксите тук