УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoВАЖНИ ДАТИ


dati

Забележка:

От 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. таксите за участие се увеличават с 50%. След 30.09.2020 г. плащането на такси за правоучастие ще бъде преустановено!