УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoВАЖНИ ДАТИ


Важни дати

15.07.2022 г.

   

Регистрация и изпращане на заявки за участие, придружени с пълен текст на резюмето (abstract), адрес за кореспонденция и e-mail. Получаване на потвърждение SWUFT (номер) от организационния комитет, че заявката Ви е приета.

31.07.2022 г.

   

Срок за заплащане на ранна такса.

15.09.2022 г.

   

Изпращане на пълен текст на научното съобщение (включително таблици и графики в word .docх формат).

15.09.2022 г.

   

Краен срок за плащане на късна такса.

Забележка:

От 01.08.2022 г. до 15.09.2022 г. таксите за участие се увеличават. След 15.09.2022 г. плащането на такси за правоучастие ще бъде преустановено!