ВАЖНИ ДАТИ

31.07.2020 г.

Регистрация и изпращане на заявки за участие, придружени с пълен текст на резюмето (abstract), адрес за кореспонденция и e-mail.

15.08.2020 г.

 

Получаване на потвърждение SWUFT (номер) от организационния комитет, че заявката Ви е приета.

31.07.2020 г.

Срок за заплащане на ранна такса.

31.08.2020 г.

Изпращане на пълен текст на научното съобщение (включително таблици и графики в word .docх формат).

30.09.2020 г.

Краен срок за плащане на късна такса.

 

 

 

Забележка:

От 01.08.2020 г. до 30.09.2020 г. таксите за участие се увеличават с 50%. След 30.09.2020 г. плащането на такси за правоучастие ще бъде преустановено!
Информация за таксите тук