Основна информация

 

Регистрацията включва презентация на научното съобщение, присъствие на всички сесии, талони за кафе-паузи и официална вечеря, сертификат за презентация(ако бъде поискан) и торбичка с помощни материали.

Авторите трябва да попълнят изцяло онлайн формата за регистрация
За да може списанията, които се публикуват от Университета по Хранителни технологии (УХТ), да се ползват със защита на авторските права, и да бъдат предпазени от злоупотреба, е необходимо да бъде получено съгласие за публикуване от авторите. Декларация за преотстъпване на авторски права и права за разпространение предоставя такова съгласие. Отговорност на авторите, а не на УХТ е да определят дали презентирането на материала им изисква предварителното съгласие на други страни, и ако да, да го получат. Авторите трябва да отметнат с тикче прозорчето Декларация за авторските права, в края на регистрацията си.

Условия при анулиране
Ако сте възпрепятствани да участвате на конференцията, с радост бихме приели ваш заместник по всяко време. Ако се откажете напълно, за съжаление, няма как да Ви възстановим платените суми, щом вече сте се регистрирали.

Документи за регистрация От съществено значение е всички участници да качат и да попълнят:
1) Регистрационна форма.
2) Декларация за преотстъпване на авторски права и права за разпространение и Декларация за авторските права
3) Доказателство за извършено плащане

Не се ограничават авторите, самостоятелно или в колектив, да представят научни съобщения или доклади на конференцията. Изисква се стриктно да са спазени условията за обем и оформяне на представените материали. Изисква се за всяко подадено научно съобщение или доклад да бъде заплатена отделна такса, съгласно тарифата посочена по-долу! Обем на докладите - до 8 форматирани страници – не повече от 30 000 символа с шпациите, вкл. графики, таблици, фигури, използвана литература, благодарности и пр. Ще се публикуват само материали, които са представени на български или английски език, оформени по образеца на макетните файлове, преминали през независимо рецензиране, стилови и технически корекции. Научните съобщения и доклади представени на български език, приети за отпечатване, ще се предоставят за публикуване в списание ХВП . Научните съобщения и доклади представени на английски език, приети за отпечатване, ще се публикуват в Научни трудове на УХТ 2017 г., том 64, индексирани от Scopus и др. вторични бази данни.

По преценка на редколегията на списание Food Science and Applied Biotechnology, най-добрите доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в един от следващите броеве на списанието!

Спазване на всички посочени срокове, дати и изисквания за заплащане на таксите.