Направления

Хранителен процесен инженеринг

Секция „Приложна математика и статистика за ХВП и биотехнологичната промишленост”