Направления

Хранителен инженеринг

Секция „Процеси и апарати за ХВП и биотехнологичната промишленост”

Секция „Електроника и електротехника, приложими в ХВП и биотехнологичната промишленост”

Секция „Автоматизация на процесите в ХВП и биотехнологичната промишленост”

Секция „Енергетика и енергийна ефективност на ХВП и биотехнологичната промишленост”

Секция „Компютърни системи и технологии за ХВП и биотехнологичната промишленост”