УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoРЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:
чл. кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Драгоев -  УХТ-Пловдив
Почетни редактори:
Чуждестранни членове на редакционната колегия:
проф. д-р Румяна Ценкова  - Кобе Университет – Кобе, Япония
проф. д-р Волфрам Шнекел, д.х.к. - Анхалт Университет по приложни науки – Бернбург, Германия
проф. д-р Анна Ланте - Университета на Падова– Падова, Италия
проф. д-р Паскал Деграв -  Университета Клод Бернар Лион1 – Лион, Франция
проф. д-р Марек Сикора  - Аграрен университет - Краков, Полша
проф. д-р Едуард Поспиеш - Познански университет по науки за живота- Познан, Полша
проф. д-р Параскеви Митлиагка - Университет по приложни науки на Западна Македония – Кузани, Гърция
проф. д.т.н. Евгений Битус - Московски държавен университет по технологии и управление „Ц. Г. Разумовски“ – Москва, Русия
проф. д.т.н. Марина Мардар  - Национален академия по хранителни технологии – Одеса, Украйна
проф. д.т.н. Александър Акулич  - Могильовски държавен университет по хранене и продоволствие – Могильов, Беларус
проф. д.т.н. Ясин Узаков - Алматински технологически универисет – Алмати, Казахстан
проф. д-р Димче Китановски - Универисет „Св. Климент Охридски“, Факултет по биотехнически науки – Битоля, Македония
проф. д-р Ацо Кузелов - Университет „Гоце Делчев“, Аграрен факултет – Щип, Македония
Български членове на редакционната колегия:
проф. д.н. Пантелей Денев - УХТ-Пловдив
проф. д-р Катя Вълкова-Йоргова - УХТ-Пловдив
проф. д.н. Георги Костов - УХТ-Пловдив
проф. д-р Цветко Прокопов - УХТ-Пловдив
проф. д.т.н. Степан Актерян - УХТ-Пловдив
проф. д-р Николай Пенов - УХТ-Пловдив
доц. д-р Атанаска Босакова-Арденска - УХТ-Пловдив
доц. д-р Николай Димитров - УХТ-Пловдив
доц. д-р Петър Панайотов - УХТ-Пловдив
доц. д-р Боряна Жекова - УХТ-Пловдив
доц. д-р Снежинка Константинова - УХТ-Пловдив
доц. д-р Ваня Гандова - УХТ-Пловдив
доц. д-р Татяна Панчева - УХТ-Пловдив
доц. д-р Димитър Спиров - УХТ-Пловдив
доц. д-р Деница Блажева - УХТ-Пловдив
доц. д-р Маргарита Терзийска - УХТ-Пловдив
доц. д-р Величка Гочева - УХТ-Пловдив
доц. д-р Даша Михайлова - УХТ-Пловдив
доц. д-р Мария Душкова - УХТ-Пловдив
доц. д.н. Венелина Попова - УХТ-Пловдив
доц. д-р Стефчо Кемилев - УХТ-Пловдив
доц. д-р Христо Христов - УХТ-Пловдив
доц. д-р Петя Несторова - УХТ-Пловдив
доц. д-р Тотка Додевска - УХТ-Пловдив
доц. д-р Ненко Ненов - УХТ-Пловдив