УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

LogoВход

Вход за изпращане на вашите доклади

 

 

Ако нямате регистрация, моля регистрирайте се тук

vhodn

Не се ограничават авторите самостоятелно или в колектив да представят научни съобщения на конференцията. Изисква се стриктно да се спазват указанията за обем и оформяне на представените материали.Обем на докладите - до 8 форматирани страници – не повече от 30 000 символа с шпациите, вкл. графики, таблици, фигури, използвана литература, благодарности и пр.Ще се публикуват само материали, които са представени на български или английски език, оформени по образеца на макетните файлове, преминали през независимо рецензиране, стилови и технически корекции.Научните съобщения и доклади представени на български език, приети за отпечатване, ще се публикуват в списание ХВП през 2020 г., според обхавата и особенностите на това магазинно списание .Научните съобщения и доклади представени на английски език, приети за отпечатване, ще се публикуват в Scientific Works of UFT, 2019 г., том 66, индексирани от FSTA, EBSCO и др. вторични бази данни.Спазване на всички посочени срокове, дати и изисквания за заплащане на таксите.