Кратка история

 

С Указ № 230 от 10 юни 1953 г. на Президиума на Народното събрание се създава Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), с първи ректор проф. Илия Пашев. През учебната 1953/54 г. е приет първият випуск от 161 студенти в девет технологични специалности.

Тържественото откриване на новата, собствена сграда на ВИХВП (известна днес като блок I) е на 10.02.1963 г. Сградата разполага с 300 учебни зали, кабинети, лаборатории и 11 различни по капацитет аудитории.В периода 1967-69 г. влиза в експлоатация втора основна сграда – учебен блок II, а през 1973-77 г. – учебен блок III. През 1966-70 г. са изградени студентски общежития.

В последствие броя на корпусите е увеличен до четири (1980-84г.), открит е модерен спортен комплекс (1972-76 г.) и планинска спортно-оздравителна база.

С решение на XXXIX Народно събрание от 23. 01. 2003 г., обнародвано в ДВ бр. 9/31.01.2003г. Висшият институт по хранителна и вкусова промишленост e преобразуван в УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ).

Днес УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив се състои от три факултета - „Технологичен”, „Технически”, „Стопански” и „Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт” и е авторитетен национален център на хранителната наука, технология и образование в България, съчетаващ шестдесетгодишното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.

 

 

Към основния сайт: uft-plovdiv.bg