Важни дати

15.08.2023 г.
Регистрация и изпращане на заявки за участие, придружени с пълен текст на резюмето (abstract), адрес за кореспонденция и e-mail. Получаване на потвърждение SWUFT (номер) от организационния комитет, че заявката Ви е приета.
31.08.2023 г.
Срок за заплащане на ранна такса.
15.10.2023 г.
Изпращане на пълен текст на научното съобщение (включително таблици и графики в word .docх формат).
15.10.2023 г.
Краен срок за плащане на късна такса.

Забележка:

От 01.09.2023 г. до 15.10.2023 г. таксите за участие се увеличават. След 15.10.2023 г. плащането на такси за правоучастие ще бъде преустановено!