УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

Такси и плащания

РАННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение или доклад), платима до 31 август 2024 г. вкл.

делегати – преподаватели или изследователи (с включена официална вечеря)  – 250 лв. (€ 125)

делегати – преподаватели или изследователи (без официална вечеря) – 200 лв. (€ 100)

делегати – докторанти или студенти (с включена официална вечеря)  – 200 лв. (€ 100)

придружаващи лица (с включена официална вечеря) – 100 лв. (€ 50)

преподаватели и служители на УХТ участващи без доклад (с включена официална вечеря) – 100 лв. (€ 50)

КЪСНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (за едно научно съобщение или доклад), платима от 1 септември 2024 г. до 11 октомври 2024 г.

делегати – преподаватели или изследователи (с включена официална вечеря)   – 300 лв. (€ 150)

делегати – преподаватели или изследователи (без официална вечеря) – 250 лв. (€ 125)

делегати – докторанти или студенти (с включена официална вечеря)  – 250 лв. (€ 125)

придружаващи лица (с включена официална вечеря) – 100 лв. (€ 50)

преподаватели и служители на УХТ участващи без доклад (с включена официална вечеря) – 100 лв. (€ 50)

ВНИМАНИЕ

Авторите от чужбина са задължени да заплащат таксите за международни банкови преводи за своя сметка. Към посочените по-горе такси за участие трябва да доплатят таксите за междубанков трансфер. Организационният комитет няма да допуска до участие автори, чиито размер на банков превод включва единствено таксата за участие. Организационният комитет не се ангажира да връща обратно на авторите вече наредени суми, в случай когато са изпратени единствено и само таксите за участие, без да са заплатени разходите за международни банкови преводи! Организационният комитет не е задължен да връща обратно на авторите изпратените по банков път средства в случай на техен отказ от участие в конференцията, заявен на по-късен етап!

Таксата включва материалите на конференцията (програма, помощни материали и официална вечеря).

Таксата следва да бъде платена по банков път, по банковата сметка на Университета по хранителни технологии:

 

Бенефициент: Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

Банка: Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

Банкова сметка: IBAN: BG53CECB97903180002900

SWIFT BIC: CECBBGSF

В платежното нареждане/вносната бележка се посочат:

Основание: ID Номер  … (Номерът за кореспонденция, с който е заведен ръкописът в Редколегията) Конференция 2024 г.

Имена на делегата / придружаващото лице;

Институция.

Ние използваме бисквитки в нашия уеб сайт, за да Ви предоставим най-подходящото изживяване, като запомним Вашите предпочитания и повторни посещения. С натискането на „Приемам“ Вие се съгласявате с използването на ВСИЧКИ бисквитки.